Personvernpolicy Qula Stier

Nettsiden "Qula Trails” og de tilhørende internetttjenestene gjøres tilgjengelig for deg av Fair Sales. (Med sitt registrerte kontor i Winkelhaak 7 i Haag og registrert i handelsregisteret til Handelskammeret under nummer 27276680. Følgende retningslinjer gjelder med hensyn til beskyttelse av personvernet ditt.

 

Algemeen

Via siden Qula Stier, personvernsensitive data eller personopplysninger behandles. Fair Sales anser nøye håndtering av personopplysninger som svært viktig. Personopplysninger blir derfor nøye behandlet og sikret av oss. I vår behandling overholder vi kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker og til hvilket formål. Vi anbefaler at du leser dem nøye. Denne personvernerklæringen ble sist endret 07-08-2020

 

Bruk av personopplysninger

Ved å bruke tjenesten vår legger du igjen visse opplysninger hos oss. Det kan være personopplysninger. Vi lagrer og bruker kun personopplysningene du oppgir direkte. Vi bruker følgende data:

 

  • Din e-postadresse og/eller telefonnummer
  • Teamnavnet ditt for å hjelpe deg når du kontakter vår helpdesk
  • Dine opplastede bilder Dette kan av deg deles på sosiale medier for din egen fornøyelse.

 

Vi kan kontakte deg for kommersielle formål:

  • På mail

Et avmeldingsalternativ er inkludert i hver kommunikasjon via denne ruten.

 

Vi kan kontakte deg på følgende måte hvis konsultasjon er nødvendig angående din deltakelse:

  • Via epost
  • Over telefon

 

Avsetning til tredjepart

Dataene dine blir eksplisitt ikke gitt til tredjeparter.

 

Safeguard

Vi tar sikkerhetstiltak for å forhindre misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger.

 

Nettsteder van derden

Denne erklæringen gjelder ikke for tredjeparts nettsteder som er koblet til denne nettsiden. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene vil håndtere dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen til disse nettstedene før du bruker disse nettstedeneaken.

 

Rett til innsyn, retting, sletting, portabilitet, begrensning av behandling og innsigelse

For spørsmål om vår personvernpolicy eller spørsmål om gjennomføringen av din rett til innsyn, retting, sletting, overførbarhet, begrensning av behandling og innsigelse mot behandlingen av personopplysningene som er registrert, kan du når som helst kontakte oss.

 

Kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen? Vennligst kontakt oss ved å bruke informasjonen nedenfor:

 

info@fairsales

rettferdig salg

Square 77

2495AX Haag

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi beholder oss het recht voor om wijzigingen aan te bring in deze verklaring. Det verdient anbefalte om deze verklaring regulerte te raadplegen, slik at du fra disse wijzigingen på de høyde bøyd.